TOPRAK YAYINCILIK

KVKK AYDINLATMA METNİ

Yürürlülük tarihi: İşbu KVKK Aydınlatma Metni 01/09/2021 tarihinde güncellenmiş olup, bu tarih itibariyle yürürlüktedir.

Bu Belge Neyi Amaçlar ?

Hangi Kişisel Verilerini İşliyoruz? Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Kişisel Verilerinizi Nasıl Topluyoruz?

Kişisel Verilerinizi Hangi Hukuki Sebeplerle İşliyoruz?

Kişisel Verilerinizi Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarmaktayız?

Haklarınız Nelerdir?

Haklarımı Nasıl Kullanabilirim?

 

A. BU BELGE NEYİ AMAÇLAR?

TOPRAK KARAGÖZ KİTAP BASIM YAYINCILIK LTD. ŞTİ. ("TOPRAK") olarak, çalışanlarımızın, tarafımıza hizmet sağlayan üçüncü kişilerin, tüketicilerin ve e-servis kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla Platformu’muzu kullanan kişilerin kişisel verilerinin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbu KVKK Aydınlatma Metni, her türlü kullanıcının kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve ilgili mevzuat (birlikte “Veri Koruma Mevzuatı”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu KVKK Aydınlatma Metni, TOPRAK tarafından işletilmekte olan ve/veya TOPRAK’ca kullanıcı kaydı oluşturularak doğrudan kullanılan her nevi, şirket kayıtları, internet sitesi ile web tabanlı (hepsi birlikte “Platform” olarak anılacaktır) uygulamaların işletilmesi sırasında Platform üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “İlgili Kişi” olarak anılacaktır) tarafından TOPRAK ile paylaşılan veya TOPRAK’un, İlgili Kişi’nin Platform’u kullanımı sırasında topladığı kişisel verilerin hangi amaçlar ve yöntemlerle işlendiği, hukuki sebepleri ve Veri Koruma Mevzuat'ındaki haklarınızda sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

 

B. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ? KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, sabit hat telefon numaranız, cep telefonu numaranız, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, T.C. kimlik numaranız, vergi kimlik numaranız, kişisel ilgi alanlarınız, CV bilgilerini, istihdam amacıyla gerekli olabilecek diğer dayanak belgeler; Platformun çalışması için çerezler ve çerez kayıtları; Sosyal medya hesaplarıyla bağlanmanız durumunda o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verilen verilerinizi;

 • Siz kullanıcılarımıza daha iyi hizmet verebilmek;
 • Sipariş süreçlerinizi yürütmek, tamamlamak ve sizlerle ilgili iletişimi sağlamak;
 • İade ve değişim gibi satış sonrası işlemleri yerine getirebilmek;
 • Sizlere ürünler, hizmetler, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek; alışveriş tercihlerinizi daha iyi anlamak, trend analizleri ve istatistiksel analizler yapmak,
 • İş başvurusu ya da işe giriş süreçlerinizi yürütmek, tamamlamak ve sizlerle ilgili iletişimi sağlamak;
 • Platform’un güvenliğini güçlendirmek
 • İşlem güvenliğini sağlamak ve kimlik doğrulama süreçlerini yürütmek amacıyla ve
 • 5651 Sayılıİnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili kanunların ikincil mevzuatları da dahil olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizi yerine getirme amacıyla işlemekteyiz.

Bu veriler haricinde, Platform ziyaret sıklığı ve zamanları, ve kullanım anındaki IP adresi gibi işlem verileri ile ziyaret edilen ürün sayfalarının ve kullanım istatistikleri gibi kişisel bilgi içermeyen toplu istatistiksel verileri de, işlem güvenliği ve ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla toplamakta, saklamakta, işlemekte ve talebiniz halinde imha etmekteyiz.

 

Platform üzerinden topladığımız kişisel verilerinizi, belirli aralıklarla gönderilecek olan dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri veya çalışan sınıflandırma çalışmaları için ve ilgili hukuki düzenlemelere uygun bir şekilde kullanmaktayız.

 

C. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL TOPLUYORUZ?

Kişisel verilerinizi,

 • Platform üzerinden yaptığınız kullanımların veya Platform üzerinden üye olmanız sırasında verdiğiniz bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi ve bu kanallar üzerinden işlem yapmanız,
 • Platform üzerindeki her türlü bilgi girişi, tahsilat, teslimat, işlem, anket doldurma, kayıt, davranışsal hareket ve işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi,
 • İletişim kanalları veya Platform üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçilmesi sırasında bizlere iletmiş olduğunuz istek, talep ve şikayetlerinizin kaydedilmesi gibi otomatik yöntemlerle veya
 • Resmi kurum, kuruluş ve adli/idari makamlardan gelen sizinle ilgili bilgi/belgelerin kaydedilmesi, iade/inceleme süreçlerinize ilişkin kayıtların ilgili evraklara kaydedilmesi ile otomatik olmayan yöntemlerle topluyoruz.

 

D. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE İŞLİYORUZ?

Kişisel verilerinizi,

 • Kullanımın kurulması ve üyelik sözleşmesi uyarınca yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ile satış ve satış sonrası destek süreçlerine ilişkin olarak “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”,
 • Kullanım çerçevesindeki iş başvurusu, işe giriş, segmentasyon ve analiz çalışmaları kapsamında kişisel veri işleme süreçlerine ve ticari iletişim faaliyetlerine ilişkin olarak vereceğiniz “açık rıza”,
 • Giriş ve Platform kullanımına ilişkin şüpheli işlemlerin tespiti ve önlenmesi, işlem güvenliğinin  sağlanması, operasyonel süreçlere (stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme çalışmaları) ilişkin çalışmalar ve müşteri ilişkileri süreçlerimize ilişkin olarak “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”,
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimize ilişkin “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ve “kanunlarda açıkça öngörülmesi”,
 • Hukuki uyuşmazlık, soruşturma ve diğer adli/resmi süreçlere ilişkin olarak da “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması”, hukuki sebeplerine dayanarak topluyoruz/işliyoruz.

İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, kullanımınıza ilişkin açık rızanızı geri çekerek ilgili üyeliğinizi sonlandırabilir, böylelikle açık rızaya dayanan kişisel veri işleme süreçlerini durdurabilirsiniz.

 

E. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARMAKTAYIZ?

Kişisel verilerinizi ancak işbu KVKK Aydınlatma Metnin’de belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK'nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktayız. Bu kapsamda;

 • Faaliyet alanımıza dair tüm talep ile destek hizmetlerini verebilmek, talep ve şikayetlerinizin çözümlenmesi ve gerektiğinde sizinle iletişime geçebilmek, bilişim teknolojileri, satış/iş/istihdam/analiz faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak amaçlarıyla yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortakları, tedarikçi ve hizmet sağlayıcılarıyla (elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, çağrı merkezi, cihazlar aracılığıyla kişisel veri toplayanlar, istihdam hizmeti sağlayıcıları, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, altyapı bakım ve destek hizmeti sağlayıcıları, hukuki ve mali danışmanlık hizmeti verenler, e-fatura/e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, bağımsız denetim hizmeti sağlayıcıları, gönderi/kargo/kurye, arşivleme ve depo hizmeti verenler gibi) ile, bu firmalar tarafından faaliyetlerin yerine getirilmesi amacı ile verilen hizmetler dâhilinde kullanılması kaydıyla aktarmaktayız.
 • Yetkili ve görevli özel veya kamu kurum ve kuruluşlar ile adli makamlara ve resmi kurum/kuruluşlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara aktarmaktayız.
 • Şüpheli işlemlerin takibi, tespiti ve hukuka aykırı işlemlerin önlenmesi amaçlarıyla gerekli durumlarda danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü kişiler ve ilgili işleme ilişkin ödeme kuruluşlarına aktarmaktayız.
 • Platformdaki ziyaret trafiğinin artırılmasına ilişkin faaliyetler kapsamında tedarikçilerimize aktarmaktayız.

 

F. HAKLARINIZ NELERDİR?

Kişisel verilerinize ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Silme ve düzeltme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

TOPRAK, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. TOPRAK’ın, talebin niteliğine ve kapsamına bağlı olarak ilgili kişilerden ücret talep etme hakkı saklıdır.

G. HAKLARIMI NASIL KULLANABİLİRİM?

Kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da TOPRAK’a daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusu: TOPRAK KARAGÖZ KİTAP BASIM YAYINCILIK LTD. ŞTİ.

E-posta: info@toprakyayincilik.com

Kep Adresi: toprakyayincilik@hs.01.kep.tr

Adres: Caferağa Mah. Neşet Ömer Sk. Aydın İş Hanı, No: 4/4 Kadıköy / ISTANBUL

 

Sosyal Medya Hesaplarımız

HABER BÜLTENİNE KAYIT OLUN